VinFast Lux SA2.0

VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,160,965,000 VND 
Lợi ích & ưu điểm khi mua xe ô tô trả góp qua ngân hàng

VinFast Lux SA2.0 Nâng Cao

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,258,704,000 VND 
Lợi ích & ưu điểm khi mua xe ô tô trả góp qua ngân hàng

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp Nappa

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,423,134,000 VND
Lợi ích & ưu điểm khi mua xe ô tô trả góp qua ngân hàng