VinFast Lux A2.0 Mr Minh 0989.882.398

VinFast Lux A2.0 Tiêu Chuẩn

881,695,000 VND

Áp Dụng Từ 1/1 Đến 28/2/2021

 

VinFast Lux A2.0 Nâng Cao

948,575,000 VND
Áp Dụng Từ 1/1 Đến 28/2/2021

VinFast Lux A2.0 Cao Cấp Nappa

1,074,450,000 VND
Áp Dụng Từ 1/1 Đến 28/2/2021

VinFast Fadil Mr Minh 0989.882.398

VinFast Fadil Hatchback Tiêu Chuẩn

Trước Bạ 50%  Duy Nhất T1,2/2021

382,500,000 VND

VinFast Fadil Hatchback Cao Cấp

Trước Bạ 50%  Duy Nhất T1,2/2021

449.100.000 VND

VinFast Fadil Bản Nâng Cao

Trước Bạ 50% Duy Nhất T1,2/2021

413,100,000 VND

VinFast LUX SA2.0 Mr Minh 0989.882.398

VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn

1,226,125,000 VND
Áp Dụng Từ 1/1 Đến 28/2/2021

VinFast Lux SA2.0 Nâng Cao

1,298,840,000 VND
Áp Dụng Từ 1/1 Đến 28/2/2021

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp Nappa

1,451,600,000 VND
Áp Dụng Từ 1/1 Đến 28/2/2021